CD&V en N-VA trekken elk op eigen kracht naar Opwijkse kiezer

Op 15 augustus 2011

CD&V en N-VA  vormden bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen een kartel. De samenwerking
tussen beide partijen loopt nog steeds goed, maar omwille van de aanbevelingen van de nationale hoofdbesturen van beide partijen, de beperkingen die een kartellijst met zich brengt en een ruimere en duidelijkere keuzemogelijkheid voor de kiezer, beslisten beide partijen in onderling overleg om met afzonderlijke lijsten aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 deel te nemen.

CD&V en N-VA trokken bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 in kartel naar de Opwijkse kiezer. En met succes. De afgelopen jaren bestuurden CD&V en N-VA steeds in de beste verstandhouding en konden zo heel wat verwezenlijken voor de Opwijkse bevolking.  Een kleine greep : de politie, brandweer, muziek- en tekenacademie en de gemeentelijke lagere school voor bijzonder onderwijs kregen elk een nieuw en functioneel gebouw. Er kwam een gemeentelijk infoblad en de straatnaamborden werden vernieuwd. Gelet op deze goede samenwerking zullen er ook dit jaar en volgend jaar, het laatste jaar van de legislatuur, nog heel wat belangrijke beslissingen en plannen uitgevoerd worden in Opwijk. Zo wordt de Steenweg op Merchtem vernieuwd en de Sint Pieterskerk gerestaureerd. Ook zal er nog een aanvang genomen worden met de aanleg van het nieuwe sportcomplex op de Vetweyde en zal de gemeentelijke website worden vernieuwd. De afbraak van het oude rusthuis zal plaats vrijmaken voor de bouw van serviceflats.

De lokale partijafdelingen van CD&V en N-VA hebben echter beslist om aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 deel te nemen met afzonderlijke lijsten, en dus niet meer in kartelvorm naar de kiezer te trekken.

De volgende overwegingen hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld:

Vooreerst waren er in juni de aanbevelingen van de hoofdbesturen van zowel CD&V als N-VA om vooral uit te gaan van de eigen kracht van de lokale afdeling. Beide lokale partijafdelingen kunnen rekenen op hun plaatselijke verankering en aanhang en zo een blijvende aantrekkingskracht uitoefenen op de Opwijkse kiezer.

Bovendien heeft een kartellijst ook beperkingen. Zo kan elke partij slechts een beperkt aantal
kandidaten presenteren waardoor er binnen elke partij minder kansen zijn voor geïnteresseerde kandidaten en het ook moeilijker is om nieuwe kandidaten te lanceren. Door in 2012 elk met een eigen lijst op te komen, kan elke partij beschikken over 23 plaatsen om zich aan de kiezer voor te stellen. Hierdoor is er niet alleen plaats voor gevestigde waarden, maar krijgen ook nieuwe talentvolle kandidaten een kans. De betrokkenheid van dubbel zoveel (in vergelijking met één kartellijst) kandidaten betekent ook dat er nog beter kan aangevoeld worden wat er bij de Opwijkse bevolking leeft en levert ook meer nieuwe ideeën en inzichten op. Hierdoor ontstaat een mooi evenwicht tussen de nodige continuïteit in het beleid, met oog voor vernieuwing waar nodig.

Tot slot bieden afzonderlijke lijsten de mogelijkheid aan elke partij om zich duidelijk te profileren. Elk partij kan immers maximaal het eigen partijprogramma promoten en aangeven welke accenten belangrijk zijn voor de toekomst van Opwijk. De keuze voor afzonderlijke lijsten laat toe dat de kiezers op die manier een duidelijkere keuze kunnen maken, maar dit biedt evenzeer de mogelijkheid om een sterke vertegenwoordiging van elk van de partijen naar de gemeenteraad te sturen na 2012.

Beide partijen zijn er van overtuigd dat ze elk met hun eigen lijst, een sterk resultaat kunnen
neerzetten in de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

Paul Van Biesen (voorzitter CD&V): “De sfeer en de samenwerking tussen de lokale partijafdelingen is nog steeds goed, maar een kartel houdt ook beperkingen in. Het kartel was in 2006 een succes, maar ondertussen zijn er een aantal zaken veranderd. In onderling overleg hebben we besloten om elk met een eigen lijst naar de verkiezingen te trekken.”

Patrick De Smedt (voorzitter N-VA): “Het politieke landschap is het voorbije jaar sterk gewijzigd. We hebben er dan ook vertrouwen in dat elke partij afzonderlijk een sterk resultaat kan neerzetten. Maar het spreekt vanzelf dat de N-VA in de huidige legislatuur tot einde 2012 op een loyale en correcte manier Opwijk in kartel zal blijven mee besturen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is