Nieuws

Op 20 april 2021, over deze onderwerpen: Wonen

De voormalige gemeentelijke jongensschool van Opwijk wordt herbestemd als cohousingproject. Een standaardpremie van 100.000 euro wordt toegekend om herwaarderings- en restauratiewerken uit te voeren aan zowel de binnenkant als de buitenkant van het monument. “Van de voormalige klassen worden 3 …

Op 12 september 2020, over deze onderwerpen: Welzijn en sociale zaken

De afgelopen weken werd u geconfronteerd met een aantal onrustwekkende berichten over de COVID19 besmettingen in onze gemeente.   De epidemie is nog niet voorbij en het college neemt onophoudelijk maatregelen om negatieve gevolgen ervan te vermijden of te bestrijden. Samen met de zorgraad heeft het …

Op 7 juni 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit

In deze moeilijke tijden, gaan de werkzaamheden van onze diensten onverminderd door. Het spreekt voor zich dat we ook hier zorg dragen voor begeleiding. Onze werklieden werken dan ook voornamelijk in beperkte ploegen. Hierbij hebben we oog voor een aantal beperkingen en voorwaarden, zodat de …