Tijl Uilenspiegelprijs voor inburgerinitiatieven

Op 31 januari 2012

Willy Vanderveken is de man van de praattafels en Els Vandeputte staat bekend voor haar taallessen in het Sociaal Huis. Beide initiatieven lopen in elkaars verlengde.

De prijs wordt elk jaar uitgereikt aan een persoon, een vereniging, een bedrijf of een school die een bijdrage levert in het versterken van het Vlaams karakter van de gemeente of het verstevigen van het Vlaams bewustzijn in de gemeente.

De praattafels zijn in 2009 ontstaan in de werkgroep Vlaams Beleid Opwijk. Ze zijn effectief gestart in januari 2010 in het groene zaaltje van het Hof ten Hemelrijk. Na een verhuizing naar de cafetaria van het Gemeenschapscentrum zijn ze nu ondergebracht in het Sociaal Huis.

Praattafels zijn losse babbels waar geen examen aan verbonden is. De taallessen voor beginners daarentegen volgen een bepaald leerprogramma met op het einde van de cursus een test.

Willy Vanderveken kreeg een schilderij van Paul 'Boerman' Vermeiren een landschap van Zuid-Tirol voorstellend. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is