Milieu

De herziening van het afvalbeleid is een permanente zorg voor onze gemeente, na de ingebruikname van het vernieuwde recyclagepark met de weegbruggen werd al gauw duidelijk dat de door Haviland voorgestelde tarieven te hoog waren, 9 maanden na de opening van het nieuwe recyclagepark hebben we het reglement aangepast. Het forfait van 5€ werd geschrapt en het tarief is nu 0,10€/kg i.p.v. 0,16€/ kg voor de eerste 500kg per gezin. In voege getreden vanaf 1 juli 2015 en het park wordt sindsdien terug meer gebruikt. Sinds 2013 halen wij het restafval in de zomermaanden wekelijks op om geurhinder te beperken. In 2016 starten we met een gratis ophalen aan huis voor snoeihout. Met de bestaande regeling, hakselen aan huis bereikten we amper 50 gezinnen op jaarbasis. We hopen nu meer gezinnen te bereiken. Het afvalbeleid wordt permanent bijgewerkt.

Vernieuwde aanpak van het openbaar groen en hervorming groendienst. Om het bannen van de pesticiden zoals door de hogere overheid voorzien succesvol te laten verlopen wordt er nu met stoom gewerkt, gasbranders en met stalen borstels op de veegmachine.

Nieuws over dit onderwerp

Opwijk zet verder in op diervriendelijk beleid

Al een aantal jaren kan Opwijk zich met enige trots een diervriendelijke gemeente noemen. Om dit ook in de toekomst te blijven worden een aantal extra maatregelen genomen om van Opwijk een nog …