Agnes Cochez-Lievens neemt afscheid als OCMW raadslid

Op 21 november 2015, over deze onderwerpen: Welzijn en sociale zaken
Agnes met rechts van haar Linda Verbesselt die haar opvolgt

Agnes Cochez-Lievens geeft na 9 mooie jaren als OCMW-raadslid op 26 november de fakkel door aan Linda Verbesselt. Agnes was de laatste 3 jaar ook lid van het bijzonder comité waar zij echt waardering kreeg voor haar inbreng.

Patrick De Smedt verwoordde het mooi in zijn afscheidstoespraak:

 “Agnes heeft haar taak  als  OCMW-raadslid gedurende de eerste 6 jaar zeer ernstig , plichtsbewust en vooral ook zeer kritisch opgenomen. Zo kritisch zelfs dat de toenmalige oppositie  dikwijls dacht aan haar een bondgenoot te hebben tijdens de discussies op de raad. Agnes was niet alleen kritisch ze was ook zeer loyaal en ondanks haar dikwijls gegronde opbouwende kritiek heeft ze altijd de meerderheid gesteund.

Agnes heeft ook altijd het voordeel gehad t.o.v. de andere OCMW-raadsleden dat ze niet alleen raadslid was maar ook vrijwilliger in het rustoord zelf en dat ze dus dikwijls uit ervaring kon spreken tijdens de discussies. Waardoor er trouwens nog meer naar haar tussenkomsten op de raad werd geluisterd.

Agnes genoot ook van het feit dat we de laatste 3 jaar, met succes, een nieuw en ander beleid konden uitbouwen in het OCMW en dat we heel wat nieuwe dingen in de steigers konden zetten die duidelijk resultaat opleverden. Van onze beleidsverklaring die we begin van de legislatuur opstelden hebben we halfweg de legislatuur al zeker meer dan 90 percent gerealiseerd.

Zo o.a. de oprichting en werking van het Bijzonder Comité Sociale Dienst, aanvankelijk 1x per maand nu al 2x per maand, de taallessen Nederlands voor anderstaligen met nu al meer dan 80 cursisten, het opvolgen van de terugbetalingen van de verstrekte financiële steun, de versterking van het middenkader in het woonzorgcentrum, de verhoging van de dagprijzen waardoor we financiële  zuurstof creëerden voor een ander beleid, het verder uitbouwen van de OCMW-site met de nieuwe serviceflats en de nieuwe cafetaria,  het spectaculair terugdringen van het aantal leefloners (ondertussen al gehalveerd), het invoeren van de gemeenschapsdienst met veel succes trouwens en nog veel meer.

Agnes, bedankt voor de 9 mooie en boeiende jaren die veel te snel zijn voorbijgegaan. Het ga je goed in je verdere leven.”

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is