Welzijn en sociale zaken

Op sociaal vlak zijn wij fier dat wij een -intussen goed werkende- welzijnsraad hebben kunnen oprichten, die met reeds tal van initiatieven naar buiten zijn gekomen: denk maar aan de aanpassing van het reglement voor de toelage voor andersvaliden en chronische incontinentie, de oprichtingvan de werkgroep “GEWOON … Anders”, de planning van de aankoop van één defibrillator per jaar zodat Opwijk een “hartveilige gemeente” kan worden. Er werden tevens acties ontwikkeld ter verbetering van de wachtdienst van apothekers, en een beurs ingericht rond (kinder)armoede.

Op de zorgcampus vermelden wij de realisatie van een nieuw serviceflatgebouw met 32 flats 'de vlindertuin', een polyvalente zaal, een prachtig, gezellig terras en een aantal fitnesstoestellen; bovendien een mooie groenaanplanting, duidelijke bewegwijzerborden, een functionele publieke parking en ook nog de doorsteek vanuit de OCMW-site naar het GC HTH.

Dankzij de werking van het “bijzonder comité sociale dienst” werd het aantal leefloners teruggedrongen van 72 naar 36 en werd de begeleiding van mensen met een sociale uitkering naar de reguliere arbeidsmarkt een succes.
Een prachtig resultaat hebben wij gerealiseerd door het invoeren (als 1ste  en enige gemeente in Vlaanderen) van gemeenschapsdienst op vrijwillige basis. Op 24 april zijn 8 mensen gestart met 4 halve dagen per week gemeenschapsdienst. Dit als opstap naar meer. Na 2 maanden kunnen we bij een eerste evaluatie spreken van een succes voor 7 van de 8 deelnemers. Van deze 7 zijn er nu reeds 3 die voltijds aan de slag zijn. Belangrijk was deze mensen terug structuur bij te brengen.

Nieuws over dit onderwerp

Bedenkingen rond het migratiepact

    Zachte wetten kunnen soms hard landen Stuurt het zogeheten Global Compact for Migration ook de vrije meningsuiting?   Alain Vannieuwenburg Promovendus Universiteit Leiden   Geef de mensen …

Opvang asielzoekers in Opwijk

Onze gemeente vangt al verschillende jaren asielzoekers op in LOI’s (Lokaal Opvang Initiatief). Tot een maand terug had het OCMW 2 woningen gehuurd die gebruikt werden om asielzoekers op te vangen …