En wat denkt u van ons afvalbeleid?

Op 6 januari 2016, over deze onderwerpen: Milieu

Wij bevragen in samenspraak met Intercommunale Haviland de komende weken de inwoners over het huidige afvalbeleid. Het enquêteformulier bevat 15 eenvoudige vragen. Hierbij wordt de burger gepolst over zijn kennis van de bestaande afvalsystemen en de sorteerregels. Hij kan ook laten weten in welke mate hij tevreden is over het afvalbeheer en de communicatie hieromtrent door de gemeente.

Opwijk legde op het vlak van afvalsortering en afvalpreventie al een lange weg af. De hoeveelheid huishoudelijk afval per gezin per jaar daalde van 294 kg in 1990 tot 181 kg in 2014. Maar het kan nog beter.

“Als gemeente willen wij bijkomende inspanningen doen om een nog betere dienstverlening aan de Opwijkse burger aan te bieden. Daarom is elke mening van belang. Belangrijk is dat we als bestuur ons afvalbeleid continu evalueren en bijsturen waar nodig. Want afvalbeleid is immers geen statisch beleid”, aldus schepen van Milieu Inez De Coninck.

Afvalenquêteformulieren dienen uiterlijk 10 maart 2016 bezorgd te worden aan de gemeente. Dit kan via de urnebussen in de bibliotheek en GAC I of bij de milieuambtenaar (GAC I). De afvalenquête invullen kan ook via de gemeentelijke website. Onder de ontvangen ingevulde afvalenquêtes worden een aantal duo-filmtickets verloot. De milieuambtenaar zal in  samenwerking met Haviland de ontvangen afvalenquêtes inventariseren en evalueren. De resultaten worden nadien teruggekoppeld naar de burger.

 

Voor meer info kan je steeds bij Inez terecht.

Schepen van Milieu Inez De Coninck: 0499 51 53 03 – inez.deconinck [at] opwijk.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is