Geen wildgroei textielcontainers

Op 15 april 2016, over deze onderwerpen: Milieu

Het schepencollege van Opwijk beperkt het aantal textielcontainers op het grondgebied van de gemeente. “Al twee jaar is er een strikt beleid tegen de wildgroei van dit soort containers” zegt Inez De Coninck, schepen van publieke ruimte en leefmilieu.

Geen mini-containerparkjes

Daarom besliste het college dat het publieke domein niet aangesneden mag worden voor het plaatsen van dergelijke zaken. Als we dit zouden toelaten ontstaan er her en der mini- containerparkjes. Dit willen we niet, aldus de schepen. Op privaat domein is het toegelaten, maar daarvoor moet aan twee voorwaarden voldaan worden: naast een overeenkomst met de gemeente is er een stedenbouwkundige vergunning vereist. “We werken op dit moment met een beperkt aantal ondernemingen” aldus schepen De Coninck.

Voldoende aanbod

De gemeente heeft een overeenkomst met drie ondernemingen: Am Tex, Curitas en VICT. Op het recyclagepark in de Karenveldstraat staat er een container van Televil en De Kindervriend verzamelt het textiel huis-aan-huis.

Hoewel de gemeente veel vragen krijgt van andere textielinzamelaars worden er geen bijkomende overeenkomsten meer gesloten. Het huidige aanbod volstaat om het textielafval van de Opwijkse burgers te verwerken. Indien er in de toekomst onvoldoende containers zouden staan, kan het college bijkomende overeenkomsten afsluiten.

Verwijdering containers zonder vergunning

Schepen De Coninck laat weten dat de firma’s die zich toeleggen op het plaatsen van textielcontainers in kennis worden gesteld van het beleid. Alle niet-vergunde containers zullen ambtshalve worden verwijderd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is