Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Opwijk

Op 9 maart 2016, over deze onderwerpen: Wonen
Inez De Coninck

Woonbehoefte opvangen in centrum

De grootste verandering in deze herziening omvat de woonuitbreidingsgebieden. In het nieuwe document worden deze duidelijk aangeduid als reserve. Dit betekent dat de gemeente deze gebieden niet kan ontwikkelen. Uit de in het GRS opgenomen woonbehoeftestudie blijkt immers dat er geen woonbehoefte is in de gemeente. Dit wil zeggen dat er nog voldoende beschikbaar aanbod woongebied is om de eigen behoefte in te vullen, er hoeven dus geen woonuitbreidingsgebieden te worden aangesneden.

  • Bovendien hebben we nog voldoende projectzones in het centrum liggen. Deze gebieden zijn herbestemd of bestemd voor wonen en het is dus logisch dat deze eerst ontwikkeld worden, aldus schepen Inez De Coninck.

Deze gebieden zijn onder andere de vroegere Nosta site, de vroegere Nijdrop site,… maar ook de sites Van Breuze of de vroegere voetbalterreinen aan de Ringlaan.

Bovendien is tijdens de vorige legislatuur het aantal woonlagen in het centrum verhoogd van 2 naar 3. Dit in combinatie met het toelaten van meergezinswoningen in bepaalde centrumstraten betekent dat het aantal woonentiteiten in het centrum nog kan verhoogd worden.

Het verdichten van het centrum met extra woonmogelijkheden is conform de principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Dit betekent wel dat de buitenkernen landelijk moeten blijven, daar worden geen meergezinswoningen toegelaten, aldus de schepen. Uitzondering hierop is evenwel Nijverseel, waar reeds via een Ruimtelijk Uitvoeringsplan meergezinswoningen toegelaten waren in bepaalde straten.

Grote parking in centrum

Als tegengewicht voor de dense bebouwing in het centrum is in het GRS ook de visie van deze meerderheid omtrent de Borghtsite opgenomen.

  • Wij willen dat dit laatste stukje open ruimte in ons centrum ook open blijft, aldus schepen De Coninck.

We willen daar de problemen van ons centrum oplossen; zijnde gebrek aan parkeerplaatsen en gebrek aan pleinfunctie. De mogelijkheid om deze site te kunnen bebouwen wordt definitief begraven in deze herziening van het GRS.

Zodra deze parking aangelegd is, is het de bedoeling dat we onze centrumstraten opwaarderen. Momenteel staan er zeer veel wagens geparkeerd in de centrumstraten. Dit geeft geen fraai beeld en bovendien ontbreken dikwijls degelijke voet- en fietspaden in het centrum. Als we een alternatief hebben voor de vele langparkeerders in het centrum, kunnen we een echt parkeerbeleid ontwikkelen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is