Wonen

Een mooie realisatie is het invoeren van de verwervingspremie, hierdoor bieden wij aan vooral jonge Opwijkenaren de kans om zich in hun eigen gemeente een geschikte woning te kunnen veroorloven. Deze premie is uiterst succesvol en sinds de realisatie zijn er voor meer dan 200.000 € aan premies toegekend (100.000 €/jaar) in 43 dossiers.

Een dossier waar we terecht fier op mogen zijn is de vrijwaring van het laatste stukje open ruimte in het centrum van Opwijk. We hebben, na veel gelobby met Providentia, de gronden van de ‘Fata Morganasite’ kunnen verwerven. Deze gronden zullen we herbestemmen tot parking/pleinfunctie zodat we ons centrum meer ‘ademruimte’ kunnen geven. Bovendien hebben we hiermee 40 bijkomende appartementen vermeden en kunnen we nadien onze centrumstraten verfraaien. De parkeerdruk in de centrumstraten zal afnemen en de straten en Singel kunnen een andere inrichting krijgen waarbij voetgangers, fietsers en groenelementen centraal zullen staan.

De stedenbouwkundige verordeningen voor meergezinswoningen werd herzien, vermelden wij hierbij o.a. het verplichten van minimaal 1,5 parkeergelegenheden per appartement.

En wat kan er nog meer gezegd worden van de buurtcheques die duidelijk een megasucces mogen genoemd worden. Sinds de invoering ervan (midden 2013) zijn er al 49 buurtcheques met succes gebruikt door wijkorganisaties en daardoor wordt de sociale verzuring absoluut tegengehouden.

Nieuws over dit onderwerp

Weigering voor verkavelingsvergunning ’t Walleke

Geen megalomaan bouwproject op ’t Walleke, want de ingediende verkavelingsaanvraag werd geweigerd. Er komen dus geen 129 woningen op de gewezen voetbalvelden van het voormalige KSK Opwijk” zegt …