Huis van het Kind

Op 20 december 2015, over deze onderwerpen: Welzijn en sociale zaken
Oprichting Huis van het Kind

In Opwijk wordt er werk gemaakt van de oprichting van een ‘Huis van het Kind’.

Dit is niet, zoals de naam het laat vermoeden, een fysisch huis, een gebouw of zo, maar eerder een samenwerkingsverband tussen verschillende lokale partners die actief zijn op ’t vlak van gezinsondersteuning en meer specifiek naar kinderen toe van 0 tot 24 jaar.

Het is dus een netwerk dat alle lokale krachten en ervaring en vooral ook het aanbod op dit vlak zal bundelen en coördineren.

De vraag zelf tot oprichting van een ‘Huis van het Kind’ is het resultaat van het decreet van de preventieve gezinsondersteuning dat door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd op 29.11.2013 en dat in werking is getreden op 1 april 2014.

Dit decreet is er vooral gekomen omdat op dit moment vele organisaties actief zijn op dit domein maar ze werken allemaal los van elkaar en ze kennen elkaars werking niet.

Het is dan ook de bedoeling om in de toekomst het aanbod voor gezinsondersteuning in de gemeente beter te organiseren en op elkaar af te stemmen.

Er zijn al verschillende stappen gezet in het proces voor het verkrijgen van de erkenning.

Op 17.10.2014 ondertekende de schepen van welzijn Patrick De Smedt een engagementsverklaring voor de oprichting van een ‘Huis van het Kind’ samen met Kind en Gezin en het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk).

Nadien werd er een breed platform gecreëerd van lokale partners om dit initiatief meer gewicht te geven.

Op de gemeenteraad van 15.12.2015 werd dan de ontwerptekst van samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen het CAW, Kind en Gezin en het lokaal beleid (gemeente en OCMW). Deze zal binnenkort ondertekend worden en de aanvraag voor erkenning zal opgemaakt en ingediend worden.

In praktijk zal de uitgebreide werkgroep, waar naast het lokaal beleid, CAW en Kind en Gezin, ook vele andere partners in zetelen zoals de scholen, Logo Zenneland, CLB, Archeduc en JH Nijdrop, een prioritaire signalenlijst opstellen. Deze signalenlijst zal de thema’s inhouden die de lokale partners ongerust maken met betrekking tot gezinsondersteuning.

Deze prioritaire signalenlijst zal dan doorgegeven worden aan de basiswerkgroep die op zijn beurt dan prioritaire acties zal voorstellen aan het lokaal bestuur, nl het college en het Vast Bureau.

Wanneer, hopelijk binnenkort, de erkenning als Huis van het Kind een feit zal zijn, zijn de verwachtingen alleszins hooggespannen bij alle partners.

De toekomst zal uitwijzen of deze zullen ingelost worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is