Opvang asielzoekers in Opwijk

Op 21 december 2015, over deze onderwerpen: Welzijn en sociale zaken

Onze gemeente vangt al verschillende jaren asielzoekers op in LOI’s (Lokaal Opvang Initiatief). Tot een maand terug had het OCMW 2 woningen gehuurd die gebruikt werden om asielzoekers op te vangen. Dit betekende een capaciteit van 12 opvangplaatsen (7 en 5). Als gevolg van de grootste vluchtelingencrisis in jaren werd door Fedasil gevraagd om vrijblijvend een inspanning te doen om extra opvangplaatsen te voorzien. Hieraan werd gehoor gegeven en werd een bijkomende woning voor 4 personen bij gehuurd waardoor de capaciteit verhoogd werd naar 16.

Om de opvang van nieuwe asielzoekers te kunnen blijven verzekeren heeft de regering beslist een nationaal spreidingsplan in te voeren. Deze keer niet meer vrijblijvend maar opgelegd. Verschillende factoren werden in rekening gebracht en afgewogen.

Zo o.a. het bevolkingsaantal, het netto belastbaar inkomen van de bevolking, de reeds ondernomen inspanningen en het aantal leefloners.

Voor Opwijk betekent dit dat er nog 6 extra opvangplaatsen moeten gecreëerd worden. Dit is een indicatief cijfer in afwachting van de definitieve goedkeuring van het spreidingsplan (na advies van de Raad van State en vastlegging bij Koninklijk Besluit).

Verwacht wordt dat het spreidingsplan ten vroegste in het voorjaar 2016 volledig operationeel zal zijn. Onze voorzitter van het OCMW, Patrick De Smedt, kan je hierover meer concrete info bezorgen indien gewenst.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is