Opwijk laat een bomeninventaris opmaken

Op 19 december 2016, over deze onderwerpen: Milieu

We zetten onze professionalisering van het groenbeheer verder en hebben beslist om een bomeninventaris te laten opmaken. In onze gemeente hebben we verschillende mooie bomen en ook een aantal zeer oude, waardevolle bomen, het is belangrijk om deze op de juiste manier te behandelen, aldus schepen De Coninck. Om het beheer hiervan optimaal te doen hebben we het bureau Arbol Bomenservice uit Buggenhout aangeduid om een bomeninventaris op te maken. Zij werden geselecteerd na een prijsbevraging waarbij verschillende firma’s die beschikken over European Treeworker attest hebben meegedaan. De firma Arbol zal deze inventaris nu opmaken voor de totaalprijs van 8.470€ (inclusief BTW)

Zij zullen in de loop van januari 2017 starten met het werk op het terrein, ze zullen al onze bomen (circa 1000 bomen) op openbaar domein inmeten in een GIS systeem en zullen daarbij per boom zowel een visuele controle doen ifv veiliheid en een advies vooropstellen per boom. De visuele controle is nuttig om bvb dood hout op te sporen. Het beheer per boom zal ons vooral advies gever over de onderhoudssnoei, de begeleidingssnoei, knotwerk,… Het onderhoud van de bomen zelf zal zoveel mogelijk door onze eigen groendienst gebeuren. Op termijn is het de bedoeling dat ze via tablets toegang hebben tot de bomeninventaris op het terrein en onmiddellijk de uitgevoerde werken kunnen ingeven.

“Ik stelde vast dat het bomenbeheer tot nu toe redelijk ‘ad hoc’ gebeurde en wil gaan naar een gestructureerd bomenbeheer. Dit laat ook toe dat onze mensen efficiënter zullen kunnen werken. Nu gebeurde het soms dat ze onnodig en tijdsrovende snoeiwerken uitvoerden die eigenlijk niet nodig waren”. Schepen Inez De Coninck

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is