Verdere professionalisering voor groen- en landschapsonderhoud in Opwijk!

Op 7 december 2016, over deze onderwerpen: Milieu

De gemeente Opwijk heeft 4 aanbestedingen uitgeschreven opdrachten ten behoeve van een goed onderhouden openbaar groen. De opdrachten worden telkens voor 3 jaren uitgeschreven; zijnde de jaren 2017, 2018 en 2019. Het jaar 2019 is bewust meegenomen om continuïteit te hebben naar de volgende legislatuur.  Gemeentebesturen mogen sinds 2015 geen pesticiden meer gebruiken, toch willen wij als gemeente een degelijk onderhouden openbaar groen. We streven in alle opdrachten beeldklasse 2 na; dit wil zeggen een zeer geringe onkruidgroei is getolereerd.

De eerste opdracht omvat “alternatieve onkruidbestrijding langs gemeentelijke wegen”.

-          Deze opdracht omvat 6 onderhoudsbeurten per jaar langs enkele gemeentelijke wegen

-          goed voor totaal 24,6km weg en omvat vooral centrumstraten en de kerkomgevingen van Nijverseel, Mazenzele en Droeshout.

-          Een onderhoudsbeurt is een combinatie van borstelen, branden en heetwatertechniek tbv verwijdering onkruid.

-          Deze opdracht wordt geraamd op 31.056,67 €/ jaar (incl BTW)

-          Deze opdracht werd in 2015 (verbod op gebruik pesticiden vf 2015) uitgevoerd door firma Van Esch en in 2016 door firma Krinkels.

De tweede opdracht omvat “landschapsbeheer”.

-          Deze opdracht omvat een pakket van 34 opdrachten waarin oa onderhoud Dries in Mazenzele zit, Geboortebos in Dokkene, Speelbos, maar ook het park in Hof ten Hemelrijck of het knotten van de wilgenbomen in Perreveld.

-          Tot 2013 werd deze opdracht uitgevoerd door Pro Natura voor gemiddeld 105.000€/ jaar.

-          De voorbije 3 jaar werd deze opdracht uitgevoerd door Krinkels voor ongeveer 70000€/jaar; hetgeen een serieuze besparing was aldus schepen van leefmilieu Inez De Coninck.

-          Bij dit nieuwe bestek voor landschapsbeheer hebben we rekening gehouden met het advies van de milieuraad en de imkers; zo zullen de wilgenbomen op Perreveld alternerend worden geknot zodat de bijen hun habitat niet verliezen, aldus Schepen De Coninck

-          De nieuwe raming bedraagt 80.000€/jaar incl BTW

De derde opdracht omvat het “pesticidenvrij onderhoud van de 3 gemeentelijke begraafplaatsen”

-          De raming hier is 18.150€/ jaar incl BTW en hiervoor worden 24 onderhoudsbeurten voorzien in de 3 begraafplaatsen en dit in de periode van maart tot november.

De vierde opdracht omvat “bermbeheer”

-          Dit bestek is opgemaakt nav een studie door Anteagroep die het beheer per berm bepaalt en rekening houdt de biodiversiteit.

-          De opdracht omvat maar liefst 48,5km berm (bv Droeshoutstraat, Leirekensroute, Broevink,…)

-          Deze opdracht wordt geraamd op 35.090€/jaar

Onze gemeente besteed dus zeer veel geld aan onderhoud van openbaar groen, maar ik vind het belangrijk dat onze gemeente er proper bijligt, aldus schepen Inez De Coninck. De opdrachten zijn telkens zeer uitvoerig beschreven hetgeen controle en opvolging vergemakkelijkt. In 2015 hadden we bvb een probleem met een aannemer die geen goed werk leverde en dankzij de bepalingen in het bestek hebben we de opdracht dan ook kunnen beëindigen. Dergelijke manier van werken is relatief nieuw voor onze gemeente, maar ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste manier van werken is, professioneel, duidelijk en zonder risico op meerwerken. Dit heeft enorme inspanningen gevraagd van onze diensten om de bestekken op te maken, maar we zijn hier al enkele jaren mee bezig en plukken hier nu de vruchten van, aldus schepen De Coninck.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is