Schepenen

Jan Couck

Schepen van cultuur, toerisme, kunstonderwijs, foren en markten, archief en Bib, informatisering

Johan Deleu

Schepen van sport, recreatie, verkeer, mobiliteit en Vlaams beleid

Inez De Coninck

Schepen van ruimtelijke ordening en stedenbouw, wonen en sociale huisvesting, publieke ruimte, leefmilieu, duurzame ontwikkeling en energie, dierenwelzijn

Patrick De Smedt

Schepen van sociale zaken, welzijn en gelijke kansen - Voorzitter OCMW